Global TD-LTE Initiative
Task-T-PM3-PJ0-1: Vertical Models and
Requirements Introduction

Leader

Raymond Qiao Ericsson
Yan Zhang CICT
Yun Xiang Baicells
Gao Wenhao ZTE
Wang Jian Huawei
Yang Ying Ruijie
Zhenglei CHEN XINYI
Jiang Sen Lenovo
Zhao Lin China Mobile

Detailed information is coming soon.

Back top

Please enter the keywords

ok