Global TD-LTE Initiative
Task-T-PM3-PJ1-1: Spectrum Strategy for Verticals

Leader

Zhang Min CMCC
Victoria Wang Ericsson
Wen Zhicheng Nokia
Xiaolu Wang CICT
Li tuanxiao CICT
Zhou Dong ZTE
Yun Xiang Baicells
Lu Gao Qualcomm
Li Guowei Huawei
Li Bo Huawei
He Chong Ruijie
Yang Xiaoqian TD-Tech
Nicola Ciulli Nextworks

Detailed information is coming soon.

Back top

Please enter the keywords

ok