Global TD-LTE Initiative
Task-T-PM2-PJ3-3: 5G Device Power Consumption

Leader

Yuan Zhang vivo
Qiusheng zhang MTK
Xiaowei Jiang Xiaomi
Lu Dingwei SIMCom
Cheng Tai Starpoint
Peng Guo Qualcomm
Chao Zeng Xiaomi
Feng Qiu Xiaomi
Wei Hong Xiaomi
Junwei Lu Unisoc
Jiang Bo Intel
Shi Zhihua OPPO
Raki Zhang Quectel
Hu Hao Anritsu
Jinming Zhao Keysight
Chen Shanshan Datang
Lawrence Tao Qorvo
Peng WANG LANSUS
Kai XUAN LANSUS
Peng Yangyang SmarterMicro
Gu Erqing Taiyo Yuden
Hua Xiaoquan ZTE

2018

Objective

To analyze the power consumption performance of 5G terminals and provide 5G terminals meeting power consumption requirements to the industry

Work plan

Q1

Q2

Q3

1. The influencing factors of 5G terminal power consumption analysis
2.5G standard power optimization scheme analysis
3.Discussion on 5G terminal power consumption test
4.publish《5G Device power consumption whitepaper v1.0》

Q4

1. The influencing factors of 5G terminal power consumption analysis
2.5G standard power optimization scheme analysis
3.Discussion on 5G terminal power consumption test
4.publish《5G Device power consumption whitepaper v1.0》

2019

Objective

To analyze the power consumption performance of 5G terminals and provide 5G terminals meeting power consumption requirements to the industry

Work plan

Q1

1.5G terminal power consumption standard formulation
2.5G terminal power consumption test
5G industry application power analysis
3.publish《5G Device power consumption whitepaper v2.0》

Q2

1.5G terminal power consumption standard formulation
2.5G terminal power consumption test
5G industry application power analysis
3.publish《5G Device power consumption whitepaper v2.0》

Q3

1.5G terminal power consumption test
2.5G industry application power analysis
3.provide 5G device that meeting the power consumption requirement to the industry

Q4

1.5G terminal power consumption test
2.5G industry application power analysis
3.provide 5G device that meeting the power consumption requirement to the industry

Back top

Please enter the keywords

ok