Global TD-LTE Initiative
Task-T-PM2-PJ3-4: 5G Sky Office

Leader

Wang Xize CMCC
Liu Yongjian G+D
Zhang Jianguo Fibocom
Kevin Zhao Microsoft
Julia Liu Lenovo
Xing Yang Xiaomi
Lu Dingwei SIMCom
Cheng Tai Starpoint
Frank Chen HP
Peng Guo Qualcomm
Jiang Bo Intel
Zheng Fang Sprint
Raki Zhang Quectel
Peng Yangyang SmarterMicro
Raymond Xie CHEERZING
Vincent Lin Dell
SimonTao Dell

Back top

Please enter the keywords

ok