Global TD-LTE Initiative
Task-T-PM3-PJ2-1: Universal Capabilities of 5G Device

Leader

Wang Xize CMCC
Min Chen Foxconn
Shaohua Zhong Huawei
Hong Qiu Qualcomm
Liu Yong ZTE
Bin Hao CICT
Yongxu Zhu UniSoc
Lu Dingwei SIMCom
Albert Deng Quectel
Helen Tan Fibocom
Jiahuan Zhao Robustel
Kun Pi Hytera
Xiangrong Li Huawei
Xinkuan Feng Changhong
Wang Lixin TD-Tech

Detailed information is coming soon.

Back top

Please enter the keywords

ok