Global TD-LTE Initiative
Task-T-PM3-PJ3-4: Wireless Networking Solution

Leader

Cui Hang CMCC
Bing Han CICT
Wang Xintai ZTE
Wang Gangfeng Huawei
Patrik Wang Ericsson
Guo Fachang Ruijie
Stanley Dai PCCW
Raymond Cheung PCCW
Anthony Chan PCCW
Yang Xiaoqian TD-Tech

Detailed information is coming soon.

Back top

Please enter the keywords

ok