Global TD-LTE Initiative
Task-N-PM2-PJ1-13: 5G Indoor Positioning Solution

Leader

Li Yunhua ZTE
Zhu Shen CICT
Chen Xing Huawei
Jia Shixi Nokia
Liu Xiaomei Ericsson
Li Na Baicells
Bin Zhao Qualcomm
Ali Gemalmaz Turkcell

Detailed information is coming soon.

Back top

Please enter the keywords

ok